HH Groupin asiakasedut

Asiakkaan kannalta parhaan ratkaisun löytäminen ja jatkuva kehittäminen vaatii tiivistä vuorovaikutusta asiakkaan edustajien ja HH Groupin kontaktihenkilöiden välillä. Säännölliset asiakastapaamiset ovat useimmiten tärkein vuorovaikutuksen muoto.

Yhteistyö aloitetaan asiakkaan tarpeiden kartoituksesta ja oikean tuotevalikoiman suunnittelusta huomioiden asiakkaan henkilöstörakenteen ja toimialan. Kullekin asiakkaalle nimetään asiakkuudesta vastaava yhteyshenkilö ja hänelle korvaaja, joka omaa vastaavan tietotaidon ja asiantuntemuksen koskien sekä tuotteita että asiakasta.

Asiakkuudesta vastaava henkilö on koko "luomisprosessin" ajan mukana apunaan HH Groupin myyntijohto. Tiivis yhteistyö avainasiakkaan perehdyttämisjaksosta ja tarvittaessa tuotekoulutuksesta jatkuu koko yhteistyön ajan aina tarvittaessa.

Asiakkaan oma kauppapaikka, vip-varastopaikat ja vip-kuljetuspalvelu parantavat palvelua ja takaavat tarvittaessa 24h -pikatoimitukset lisäkustannuksitta. Lisäksi ostoraportointi sovituin väliajoin sekä automaattinen tuotteiden laaturaportointi.